Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?

ok