Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?

Komentarji na poročilo strokovne skupine RINOS