RAZISKOVALNI TEDEN v času pouka na daljavo in v učilnici

Primeri vključevanja korakov raziskovanja v pouk na daljavo: 

- Lidija Mlinarič: Medpredmetno povezovanje: Merjenje, pretakanje, zvok