Značilnosti zgodovinskih obdobij

V gradivu ste zasledili različna zgodovinska obdobja razvoja kraja.

K slikam pripišite v katero zgodovinsko obdobje spadajo.