Veščina 1: Kritično mišljenje, postavljanje vprašanj
Veščina 2: /
OŠ: OŠ Solkan
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: slovenščina
Sprotna priprava: Word 2007 document pp_solkan_enota1B_lebenjazbec.docx
Dokazi učencev:
Priloge: Word 2007 document lebenjazbec_solkan_interaktivne_predstavitve2.docx
Naslov STEM-učne enote/problem:: Raziskujemo epidemije
Oznake: