Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Raziskujemo svetlobo
Predmeti, ki sodelujejo: NAR7, LUM 7
Prečne veščine, ki se razvijajo: IBL
Sprotna priprava: Word 2007 document DP_Sklop_RAZISKUJEMO SVETLOBO_NAR7-ATS STEM-CRETNIK-s prilogami.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake: