Veščina 1: reševanje problemov
Veščina 2: inovativnost in ustvarjalnost
OŠ: OŠ G. Š. Laporje
Cilj TR: 3. Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: BIO, GEO, SLJ, TIT, ŠVZ
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna priprava_pilot_2020_21_Kako v kovid času ostati aktiven-Čretnik_Avsec_Čas_Jarh_Kovačič-s prilogami.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kako v covid času ostati zdrav in aktiven celo življenje v vsakem starostnem obdobju?
Oznake: