Zbirka primerov učiteljev za pouk na daljavo

Zbirko gradimo v duhu dosedanjih izmenjav dobrih praks na naših študijskih srečanjih in izobraževanjih.

Vabimo vas, da v zbirko prispevate primere dobre prakse, ki ste jih pripravljeni deliti in bodo v podporo in pomoč kolegom. 

        
 
Datoteka:
URL:
Oznake:
Ime avtorja:
Priimek avtorja:
Datoteka: Powerpoint 2007 presentation Kako posneti predavanje.pptx
URL:
Oznake:


Datoteka: Powerpoint 2007 presentation REFLEKSIJA PPT.pptx
URL:
Oznake:


Datoteka: Powerpoint 2007 presentation Študijsko srečanje 2020 Matjaž P.pptx
URL:
Oznake:
Datoteka: Word 2007 document UPORABNI VIR.docx
URL:
Oznake: