Ovire za gibalno prikrajšane

Večkrat se ne zavedamo, kakšne težave imajo gibalno ovirani pri tem, da dosežejo želen cilj. Kot gibalno prikrajšane imej v mislih tiste na vozičkih, z berglami ali tiste, ki se težko gibljejo (npr. starejše). Z vnosom bomo pomagali označiti kritične točke in nanje opozoriti odločevalce in načrtovalce, da skušajo prostor urediti tako, da ne bo diskriminatoren do gibalno oviranih.


Zadnjič spremenjeno: 10 Dec 2023