Funkcionalno razvrednotena območja

Hitro spreminjanje človekovih potreb se močno odraža tudi v prostoru. Človek potrebuje prostor za nove dejavnosti (npr. območja za umeščanje obnovljivih virov energije, različne rekreacijske infrastrukture) oziroma želi območja dosedanje rabe, ki niso prilagojena sodobnim potrebam in zahtevam, prenoviti, spremeniti. Ker pa prostor in zemljišča niso neskončen obnovljiv naraven vir, je treba nove dejavnosti v prostor umeščati odgovorno in premišljeno. Zato je »ponovna raba« v smislu krožnega gospodarjenja s prostorom eno temeljnih načel trajnostnega prostorskega razvoja.

K bolj odgovornemu ravnanju s prostorom lahko pripomoreš tudi ti. Pozorno opazuj, kako se s prostorom ravna v tvojem okolju, podatke o opuščanju dejavnosti skrbno beleži, fotografiraj in jih dodaj v aplikacijo.

Zadnjič spremenjeno: 10 Dec 2023