Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Kako zmanjšati količino bioloških odpadkov
Predmeti, ki sodelujejo: NAR7, TIT 7, SLJ 7
Prečne veščine, ki se razvijajo: IBL, reševanje problemov/kritično mišljenje
Sprotna priprava: Документ Word 2007 DP_Kako zmanjšati količino bioloških odpadkov_NAR_TIT_7-ATS STEM-Čretnik_Avsec-s prilogami.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake: