Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2019/20

Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Moja žival
Predmeti, ki sodelujejo: NAR, KIZ, RAČ
Prečne veščine, ki se razvijajo: Sodelovanje
Sprotna priprava: Document PDF OS_FA_7_razred_Moja_zival_sodelovanje_19_20.pdf
Ostala gradiva, če so:
Oznake: