Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2019/20

Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Kako ločiti čiste snovi iz zmesi - Preska
Predmeti, ki sodelujejo: TIT, NAR, MAT
Prečne veščine, ki se razvijajo: Reševanje problemov in sodelovanje
Sprotna priprava: Документ Word 2007 Kako ločiti čiste snovi iz zmesi - Preska.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake: