Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: RAZISKUJEM, RAČUNAM IN USTVARJAM
Predmeti, ki sodelujejo: LUM, MAT, TIT
Prečne veščine, ki se razvijajo: Sodelovanje, reševanje problemov
Sprotna priprava: PDF-Dokument Priprava 1. izvedba 7.razred.pdf
Ostala gradiva, če so:
Oznake: