Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Raziskujmo - naravoslovni dan
Predmeti, ki sodelujejo: KEM, TIT, BIO
Prečne veščine, ki se razvijajo: Učenje z raziskovanjem
Sprotna priprava: PDF document OS_FA_8_razred_Raziskujmo_ND_ucenje_z_raziskovanjem_19_20.pdf
Ostala gradiva, če so:
Oznake: