Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Tlak, gostota in specifična teža
Predmeti, ki sodelujejo: FIZ
Prečne veščine, ki se razvijajo: Sodelovanje
Sprotna priprava: PDF document OS_FA_8_razred_Tlak_gostota_spec_teza_Sodelovanje_19_20.pdf
Ostala gradiva, če so:
Oznake: