Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Raziskujemo delovanje celic,tkiv,organov
Predmeti, ki sodelujejo: BIO 8, TIT 8
Prečne veščine, ki se razvijajo: IBL, reševanje problemov, inovativnost in ustvarjalnost, delo z viri
Sprotna priprava: Word 2007 dokumentum DP_BIO8_TIT8_Raziskujemo delovanje celic,tkiv,organov-TIMSKI POUK-Čretnik_Kovačič.docx
Ostala gradiva, če so: Word 2007 dokumentum Priloga 2 - Izdelki učencev - modeli organov.docx
Oznake: