Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Raziskovanje vplivov na klimatske spremembe
Predmeti, ki sodelujejo: matematika
Prečne veščine, ki se razvijajo: raziskovanje, sodelovanje
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 Solkan_RAZISKOVANJE VPLIVOV NA KLIMATSKE SPREMEMBE2.docx
Ostala gradiva, če so: Dokument Word 2007 Solkan_ucenec_ul.docx
Oznake: