Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2019/20

Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Kako plastiko zamenjati s krompirjem
Predmeti, ki sodelujejo: KEM, MAT
Prečne veščine, ki se razvijajo: Reševanje problemov in sodelovanje
Sprotna priprava: Word 2007 document Kako plastiko zamenjati s krompirjem- Preska 2019.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake: