Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Raziskujemo vpliv gibanja na zdravje
Predmeti, ki sodelujejo: BIO 8, GEO 8
Prečne veščine, ki se razvijajo: IBL, problemski pouk
Sprotna priprava: Word 2007 document DP-Vpliv gibanja na zdravje_BIO8_GEO 8-Čretnik_Čas-s prilogami.docx
Ostala gradiva, če so: Word 2007 document Priloga 2-Načrt orientacijske poti-ucenec.docx
Oznake: