Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2019/20

Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Pomen rastlin za človeka na primeru kakavovca ali raziskovanje kakavovca
Predmeti, ki sodelujejo: NAR, GOS, RAČ
Prečne veščine, ki se razvijajo: sodelovanje, komunikacija
Sprotna priprava: Word 2007 document ATS STEM_priprava_KAKAV_6r.docx
Ostala gradiva, če so: Word 2007 document ATS STEM_ 6r_KAKAVOVEC_priloge za delo.docx
Oznake: