Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Pomanjkanje vode
Predmeti, ki sodelujejo: MAT, FIZ, RAČ
Prečne veščine, ki se razvijajo: sodelovanje
Sprotna priprava: Word 2007 document ATS STEM_1_8.razred.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake: