Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: KAJ IMAJO SKUPNEGA NOGOMET IN VRATA?
Predmeti, ki sodelujejo: BIO, TIT
Prečne veščine, ki se razvijajo: sodelovanje, raziskovanje
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna priprava_8r_TIT_BIO_Tatjana_Ines.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake: