Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2019/20

Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Ali imamo v našem telesu periodni sistem?
Predmeti, ki sodelujejo: BIO, KEM
Prečne veščine, ki se razvijajo: sodelovanje, raziskovanje
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna_priprava_8r_KEM_BIO_Helena_Tatjana.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake: