Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2019/20

Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Raziskujem, kako na pot s toplim čajem
Predmeti, ki sodelujejo: MAT, NAR
Prečne veščine, ki se razvijajo: sodelovanje, raziskovanje
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna_priprava_6.r_NAR_MAT_Mojca_Manca.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake: