Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2019/20

Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Umetne snovi - vosek
Predmeti, ki sodelujejo: NAR, TIT, MAT
Prečne veščine, ki se razvijajo: Učenje z raziskovanjem
Sprotna priprava: PDF document OS_FA_7_razred_Umetne_snovi_Vosek_ucenje_z_raziskovanjem_19_20.pdf
Ostala gradiva, če so:
Oznake: