Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2019/20

Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Raziskujemo svetlobo - čutila
Predmeti, ki sodelujejo: BIO-FIZ
Prečne veščine, ki se razvijajo: učenje z raziskovanjem, sodelovanje in komunikacija
Sprotna priprava: Word 2007 document OŠ F S Finžgarja Lesce Čutila Barbara Bajželj.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake: