Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Sile- Hookov zakon
Predmeti, ki sodelujejo: FIZ-MAT
Prečne veščine, ki se razvijajo: učenje z raziskovanjem, sodelovanje in komunikacija
Sprotna priprava: Word 2007 document OŠ F S Finžgarja Lesce_Majda Srna_Andreja Kovačič.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake: