Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: RAZISKUJEM ATOME IN KOVINE
Predmeti, ki sodelujejo: KEM, TIT
Prečne veščine, ki se razvijajo: Sodelovanje, reševanje problemov
Sprotna priprava: PDF document Priprava 1. izvedba 8.razred.pdf
Ostala gradiva, če so:
Oznake: