Naslov STEM-učne enote:
Predmeti, ki sodelujejo:
Prečne veščine, ki se razvijajo:
Sprotna priprava:
Ostala gradiva, če so:
Oznake:
Ime avtorja:
Priimek avtorja: