Naslov STEM-učne enote:
Predmeti, ki sodelujejo:
Prečne veščine, ki se razvijajo:
Sprotna priprava:
Ostala gradiva, če so:
Oznake:
Ime avtorja:
Priimek avtorja:Naslov STEM-učne enote: RAZISKUJEM ATOME IN KOVINE
Predmeti, ki sodelujejo: KEM, TIT
Prečne veščine, ki se razvijajo: Sodelovanje, reševanje problemov
Sprotna priprava: PDF document Priprava 1. izvedba 8.razred.pdf
Ostala gradiva, če so:
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: RAZISKUJEM, RAČUNAM IN USTVARJAM
Predmeti, ki sodelujejo: LUM, MAT, TIT
Prečne veščine, ki se razvijajo: Sodelovanje, reševanje problemov
Sprotna priprava: PDF document Priprava 1. izvedba 7.razred.pdf
Ostala gradiva, če so:
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Raziskujemo vpliv gibanja na zdravje
Predmeti, ki sodelujejo: BIO 8, GEO 8
Prečne veščine, ki se razvijajo: IBL, problemski pouk
Sprotna priprava: Word 2007 document DP-Vpliv gibanja na zdravje_BIO8_GEO 8-Čretnik_Čas-s prilogami.docx
Ostala gradiva, če so: Word 2007 document Priloga 2-Načrt orientacijske poti-ucenec.docx
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Raziskujemo delovanje celic,tkiv,organov
Predmeti, ki sodelujejo: BIO 8, TIT 8
Prečne veščine, ki se razvijajo: IBL, reševanje problemov, inovativnost in ustvarjalnost, delo z viri
Sprotna priprava: Word 2007 document DP_BIO8_TIT8_Raziskujemo delovanje celic,tkiv,organov-TIMSKI POUK-Čretnik_Kovačič.docx
Ostala gradiva, če so: Word 2007 document Priloga 2 - Izdelki učencev - modeli organov.docx
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Raziskujemo lastnosti umetnih snovi
Predmeti, ki sodelujejo: NAR 7, TIT 7
Prečne veščine, ki se razvijajo: IBL, kritično mišljenje
Sprotna priprava: Word 2007 document DP_VPLIV ČLOVEKA NA OKOLJE-RAZISK-LAST-UMET-SNOVI_TIMSKI POUK_NAR7_TIT7-ČRETNIK_KOVAČIČ-s prilogami.docx
Ostala gradiva, če so: Word 2007 document 6-Ribja kost-Preveč odpadkov na šoli_svetu-rešitve problema-ucenec.docx
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Raziskujemo svetlobo
Predmeti, ki sodelujejo: NAR7, LUM 7
Prečne veščine, ki se razvijajo: IBL
Sprotna priprava: Word 2007 document DP_Sklop_RAZISKUJEMO SVETLOBO_NAR7-ATS STEM-CRETNIK-s prilogami.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Kako zmanjšati količino bioloških odpadkov
Predmeti, ki sodelujejo: NAR7, TIT 7, SLJ 7
Prečne veščine, ki se razvijajo: IBL, reševanje problemov/kritično mišljenje
Sprotna priprava: Word 2007 document DP_Kako zmanjšati količino bioloških odpadkov_NAR_TIT_7-ATS STEM-Čretnik_Avsec-s prilogami.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Tlak, gostota in specifična teža
Predmeti, ki sodelujejo: FIZ
Prečne veščine, ki se razvijajo: Sodelovanje
Sprotna priprava: PDF document OS_FA_8_razred_Tlak_gostota_spec_teza_Sodelovanje_19_20.pdf
Ostala gradiva, če so:
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Raziskujmo - naravoslovni dan
Predmeti, ki sodelujejo: KEM, TIT, BIO
Prečne veščine, ki se razvijajo: Učenje z raziskovanjem
Sprotna priprava: PDF document OS_FA_8_razred_Raziskujmo_ND_ucenje_z_raziskovanjem_19_20.pdf
Ostala gradiva, če so:
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Moja žival
Predmeti, ki sodelujejo: NAR, KIZ, RAČ
Prečne veščine, ki se razvijajo: Sodelovanje
Sprotna priprava: PDF document OS_FA_7_razred_Moja_zival_sodelovanje_19_20.pdf
Ostala gradiva, če so:
Oznake: