Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2019/20


        
 
Naslov STEM-učne enote:
Predmeti, ki sodelujejo:
Prečne veščine, ki se razvijajo:
Sprotna priprava:
Ostala gradiva, če so:
Oznake:
Ime avtorja:
Priimek avtorja:


Naslov STEM-učne enote: Kako plastiko zamenjati s krompirjem
Predmeti, ki sodelujejo: KEM, MAT
Prečne veščine, ki se razvijajo: Reševanje problemov in sodelovanje
Sprotna priprava: Word 2007 document Kako plastiko zamenjati s krompirjem- Preska 2019.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Raziskovanje vplivov na klimatske spremembe
Predmeti, ki sodelujejo: matematika
Prečne veščine, ki se razvijajo: raziskovanje, sodelovanje
Sprotna priprava: Word 2007 document Solkan_RAZISKOVANJE VPLIVOV NA KLIMATSKE SPREMEMBE2.docx
Ostala gradiva, če so: Word 2007 document Solkan_ucenec_ul.docx
Oznake: