Naslov STEM-učne enote:
Predmeti, ki sodelujejo:
Prečne veščine, ki se razvijajo:
Sprotna priprava:
Ostala gradiva, če so:
Oznake:
Ime avtorja:
Priimek avtorja:Naslov STEM-učne enote: Sile- Hookov zakon
Predmeti, ki sodelujejo: FIZ-MAT
Prečne veščine, ki se razvijajo: učenje z raziskovanjem, sodelovanje in komunikacija
Sprotna priprava: Word 2007 document OŠ F S Finžgarja Lesce_Majda Srna_Andreja Kovačič.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Formati papirja
Predmeti, ki sodelujejo: TIT-MAT
Prečne veščine, ki se razvijajo: učenje z raziskovanjem, sodelovanje in komunikacija
Sprotna priprava: Word 2007 document OŠ F S Finžgarja Lesce FORMATI PAPIRJA Veronika in Mateja.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Raziskujemo svetlobo - čutila
Predmeti, ki sodelujejo: BIO-FIZ
Prečne veščine, ki se razvijajo: učenje z raziskovanjem, sodelovanje in komunikacija
Sprotna priprava: Word 2007 document OŠ F S Finžgarja Lesce Čutila Barbara Bajželj.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Umetne snovi - vosek
Predmeti, ki sodelujejo: NAR, TIT, MAT
Prečne veščine, ki se razvijajo: Učenje z raziskovanjem
Sprotna priprava: PDF document OS_FA_7_razred_Umetne_snovi_Vosek_ucenje_z_raziskovanjem_19_20.pdf
Ostala gradiva, če so:
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Raziskujem, kako na pot s toplim čajem
Predmeti, ki sodelujejo: MAT, NAR
Prečne veščine, ki se razvijajo: sodelovanje, raziskovanje
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna_priprava_6.r_NAR_MAT_Mojca_Manca.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Ali imamo v našem telesu periodni sistem?
Predmeti, ki sodelujejo: BIO, KEM
Prečne veščine, ki se razvijajo: sodelovanje, raziskovanje
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna_priprava_8r_KEM_BIO_Helena_Tatjana.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: KAJ IMAJO SKUPNEGA NOGOMET IN VRATA?
Predmeti, ki sodelujejo: BIO, TIT
Prečne veščine, ki se razvijajo: sodelovanje, raziskovanje
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna priprava_8r_TIT_BIO_Tatjana_Ines.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Pomanjkanje vode
Predmeti, ki sodelujejo: MAT, FIZ, RAČ
Prečne veščine, ki se razvijajo: sodelovanje
Sprotna priprava: Word 2007 document ATS STEM_1_8.razred.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Pomen rastlin za človeka na primeru kakavovca ali raziskovanje kakavovca
Predmeti, ki sodelujejo: NAR, GOS, RAČ
Prečne veščine, ki se razvijajo: sodelovanje, komunikacija
Sprotna priprava: Word 2007 document ATS STEM_priprava_KAKAV_6r.docx
Ostala gradiva, če so: Word 2007 document ATS STEM_ 6r_KAKAVOVEC_priloge za delo.docx
Oznake:


Naslov STEM-učne enote: Kako ločiti čiste snovi iz zmesi - Preska
Predmeti, ki sodelujejo: TIT, NAR, MAT
Prečne veščine, ki se razvijajo: Reševanje problemov in sodelovanje
Sprotna priprava: Word 2007 document Kako ločiti čiste snovi iz zmesi - Preska.docx
Ostala gradiva, če so:
Oznake: