Ime šole [[Ime šole]]
Naslov STEM-učne enote: Raziskujemo lastnosti umetnih snovi
Predmeti, ki sodelujejo: NAR 7, TIT 7
Prečne veščine, ki se razvijajo: IBL, kritično mišljenje
Sprotna priprava: Word 2007 document DP_VPLIV ČLOVEKA NA OKOLJE-RAZISK-LAST-UMET-SNOVI_TIMSKI POUK_NAR7_TIT7-ČRETNIK_KOVAČIČ-s prilogami.docx
Ostala gradiva, če so: Word 2007 document 6-Ribja kost-Preveč odpadkov na šoli_svetu-rešitve problema-ucenec.docx
Oznake: