Ime in priimek: Mojca Jamnik
Šola: OŠ Preska
Oddaja dejavnosti:: Dokument Word 2007 ATSSTEM_EQ_razredniki_Mojca Jamnik.docx
Oddaja dokazov o izvedbi: Dokument Word 2007 ATSSTEM_EQ_razredniki_Mojca Jamnik.docx
Oznake: