Ime in priimek: Mojca Jamnik
Šola: OŠ Preska
Oddaja dejavnosti:: Word 2007 dokumentum ATSSTEM_EQ_razredniki_Mojca Jamnik.docx
Oddaja dokazov o izvedbi: Word 2007 dokumentum ATSSTEM_EQ_razredniki_Mojca Jamnik.docx
Oznake: