Ime in priimek: Mojca Jamnik
Šola: OŠ Preska
Oddaja dejavnosti:: Document Word 2007 ATSSTEM_EQ_razredniki_Mojca Jamnik.docx
Oddaja dokazov o izvedbi: Document Word 2007 ATSSTEM_EQ_razredniki_Mojca Jamnik.docx
Oznake: