Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Predmetne veščine/kompetence
OŠ: Prva OŠ S. Gradec
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: TIT, MAT, GOS, ODS
Sprotna priprava: Word 2007 document Sprotna priprava - Prva OŠ SG - 2_enota 6_a.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kako razrezati zdravo pogačo na enakomerne kose, ne glede na število jedcev?
Oznake: