Veščina 1: Komunikacija
Veščina 2: Kritično mišljenje
OŠ: OŠ Sveti Tomaž
Cilj TR: Skrb za zdravje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: matematika, biologija, tehnika in tehnologija
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna priprava_pilot20_2_NOVA.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Ali lahko doma izdelam učinkovito napravo za vadbo mišic?
Oznake: