Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: Komunikacija
Veščina 2: Kritično mišljenje
OŠ: OŠ Sveti Tomaž
Cilj TR: Skrb za zdravje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: matematika, biologija, tehnika in tehnologija
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna priprava_pilot20_2_NOVA.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Ali lahko doma izdelam učinkovito napravo za vadbo mišic?
Oznake: