Veščina 1: Kritično mišljenje
Veščina 2: Sodelovanje
OŠ: OŠ Otočec
Cilj TR: Odgovorna proizvodnja in poraba
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: BIO, RU, SPH
Sprotna priprava: Word 2007 document 2. ENOTA 8. b SPROTNA UČNA PRIPRAVA 20202021.docx
Dokazi učencev: Image (PNG) Izdelki učencev.png
Priloge: Word 2007 document Navodila za literarno dejavnost ATS STEM.docx
Naslov STEM-učne enote/problem:: EVROPA V ŠOLI - PROBLEM ZAVRŽENE HRANE
Oznake: