Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: SODELOVANJE
Veščina 2: REŠEVANJE PROBLEMA
OŠ: OŠ F. M. Škocjan
Cilj TR: (9) INDUSTRIJA, INOVACIJE, INŽINIRSKI PRISTOP
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: TIT, MME, MAT
Sprotna priprava: Word 2007 document STEM -Pločevinka v 21. stoletju sprotna priprava_2. učna enota.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Pločevinka 21. stoletja
Oznake: