Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: REŠEVANJE PROBLEMA
Veščina 2: SODELOVANJe
OŠ: OŠ F. M. Škocjan
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: BIO, KEM, MAT
Sprotna priprava: Word 2007 document Zakaj uporabljati naravna čistila 8.b.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Zakaj uporabljati naravna čistila?
Oznake: