Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Predmetne veščine
OŠ: Prva OŠ S. Gradec
Cilj TR: Odgovorna poraba in proizvodnja
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: TIT, GOS, MAT
Sprotna priprava: Word 2007 document Sprotna priprava_1. enota_6.razred_Prva OŠ Slovenj Gradec.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: S sodelovanjem do ekološke embalaže
Oznake: