Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Komuniciranje
OŠ: OŠ Dobje
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: tehnika in tehnologija, računalništvo, fizika, biologija
Sprotna priprava: Word 2007 Textdokument Sprotna priprava - 2. sklop (2. 10. 2021).docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Zmanjševanje hrupa v šolski telovadnici
Oznake: