Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Komuniciranje
OŠ: OŠ Dobje
Cilj TR: Odgovorna proizvodnja in poraba
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: matematike, biologija, računalništvo, tehnika in tehnologija, logika
Sprotna priprava: Word 2007 dokumentum Sprotna priprava - 1. sklop (2. 10. 2021).docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Zmanjšanje količine odpadne hrane pri šolskih obrokih
Oznake: