Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: Kritično mišljenje
Veščina 2: /
OŠ: OŠ Solkan
Cilj TR: Zdraje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: slovenščina, (angleščina, matematika)
Sprotna priprava: Word 2007 document pp_solkan_enota1A_lebenjazbec.docx
Dokazi učencev:
Priloge: Word 2007 document lebenjazbec_solkan_interaktivne_predstavitve1.docx
Naslov STEM-učne enote/problem:: Raziskujemo epidemije
Oznake: