Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: Učenje z raziskovanjem
Veščina 2: Sodelovanje
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: spoznajo, kaj so elementi, kritično vrednotijo problem prisotnosti težkih kovin v okolju
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: TIT, KEM, LUM. TJA, MAT
Sprotna priprava: Word 2007 document Če bi elementi znali govoriti.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Če bi elementi znali govoriti
Oznake: