Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: Asertivnost
Veščina 2: veščine čustvene inteligentnosti
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: razvijati veščine asertivnega obnašanja
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: oddelčna skupnost
Sprotna priprava: Word 2007 document 7. delavnica asertivnost.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Asertivnost
Oznake: