Veščina 1: sodelovanje
Veščina 2: reševanje problemov
OŠ: OŠ F. A. Kamnik
Cilj TR: Podnebni ukrepi
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: geografija, matematika, kemija, razredna ura, računalništvo
Sprotna priprava: Word 2007 Textdokument sprotna priprava1_ZEMLJA_2050_8.B.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Zemlja 2050
Oznake: