Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: sodelovanje
Veščina 2: reševanje problemov
OŠ: OŠ F. A. Kamnik
Cilj TR: Podnebni ukrepi
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: geografija, matematika, kemija, razredna ura, računalništvo
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna priprava1_ZEMLJA_2050_8.B.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Zemlja 2050
Oznake: